متاسفانه مدیر ب سوالات جواب نمیده

ما هم نمیتونیم ب پست هایی ک مدیر گذاشته پاسخ بدیم

این پست رو گذاشتم  برای سوال