امروز برای شما دوستان عزیز تمام قسمت های فصل دوم را همراه با زیرنویس قرار داده ام.

اگر چه در بیشتر سایت ها حتی دوبله ی آن هم قرار دارد اما گفتم بهتره که به صورت اختصاصی هم در سایت ما قرار داشته باشد تا دوستانی که پیدا نمی کنند یا دنبال بدون سانسورش هستند باید بگم این قسمت ها بدون سانسور بوده و زیر نویس می باشد.

 

باکس های دانلود:

 

دانلود قسمت اول

دانلود زیرنویس

دانلود قسمت 2

دانلود زیرنویس

دانلود قسمت 3

دانلود زیرنویس

دانلود قسمت4

دانلود زیرنویس

دانلود قسمت5

دانلود زیرنویس

دانلود قسمت6

دانلود زیرنویس

دانلود قسمت7

دانلود زیرنویس

دانلود قسمت8

دانلود زیرنویس

دانلود قسمت9

دانلود زیرنویس

دانلود قسمت 10 

دانلود زیرنویس

دانلود قسمت 11

دانلود زیرنویس

دانلود قسمت 12

دانلود زیرنویس

دانلود قسمت 13

دانلود زیرنویس

دانلود قسمت 14 

دانلود زیرنویس

دانلود قسمت15

دانلود زیرنویس

دانلود قسمت 16

دانلود زیرنویس

دانلود قسمت 17 

دانلود زیرنویس

 دانلود قسمت 18 

دانلود زیرنویس

دانلود قسمت 19

دانلود زیرنویس

دانلود قسمت 20

دانلود زیرنویس

دانلود قسمت 21

دانلود زیرنویس

دانلود قسمت 22

دانلود زیرنویس

دانلود قسمت 23

دانلود زیرنویس

دانلود قسمت 24

دانلود زیرنویس

دانلود قسمت 25

دانلود زیرنویس

 

با لینک مستقیم دانلود کنید و حالشو ببرید.

توجه کنید که زیرنویس هر قسمت در زیر آن قسمت قرار دارد.