سلام دوستان.این مطلب در وبلاگ موجوده.اماچون یکم ناقص بود کاملترش کردم.

ریناروژ

میراکلس:گردنبند

کوامی:تریکس

سلاح:فلوت

قدرت:توهم

مالک:آلیا

کاراپاس

میراکلس:دستبند

کوامی:وایز

سلاح:سپر

قدرت:محافظت

مالک:نینو

کویین بی

میراکلس:شونه سر

کوامی:پولن

سلاح:فرفره

قدرت:نیش بی حس کننده

مالک:کلویی

بانیکس

میراکلس:ساعت دایره ای

کوامی:فلاف

سلاح:چتر

قدرت:سفر در زمان

مالک:الکس

وایپیپریون

میراکلس:دستبند

کوامی:سَس

سلاح:چنگ

قدرت:برگشتن به زمان مشخص شده.

مالک:لوکا(آدرین در زمان کم)

ببخشید.اما بقیش رو در پست بعدبراتون میزارم.