سلام.مقدمه چینی نکنم.راستی من هنوز گشنمه.نظربدید وگرنه میخورمتونlaugh

از زبان مارینت

از زبان لیدی باگ

باورم نمیشه این کارو کردم...من نمیتونم عاشق کت نوار بشم.من عاشق آدرینم.بانوی من!!کت نوار صدام زد.گفتم:چیه گربه کوچولو؟؟هنوزشیر میخوای؟؟کت نوارگفت:البته که نمی خوام!به نظر من آخر شب بریم؟ که خلوت تر باشه.نظرت چیه بانوی من؟گفتم:راست میگی!دوست ندارم نادیا دوباره دلایل عجیب غریب بیاره که مازوجیم.کت نوار:بانوی من اگه زوج بودیم...نزاشتم حرفشو تموم کنه.گفتم:اگه زوج بودیم باید هویت همدیگه رو می دونستیم!اگه هویت همو می دونستیم دیگه هولدر نبودیم!!کت نوار:😑من:😡.چندساعت بعد روی تختم لم داده بودم که یهو تیکی گفت:مارینت!!وقت بستنیه!!(مگه ساعتی تو؟؟)سریع تبدیل شدم و از پنجره بیرون پریدم.دیدم کت نوار رو پشت بوم خونه اونوری نشسته.رفتم پیشش.باهم حرف زدیم و بستنی خوردیم.بستنی که تموم شد یه احساس عجیب داشتم!احساس میکردم عشقم به آدرین خیلی بیشتر از قبل شده!!همچین چیزی ممکن نیست!!