سلام امروز قسمت سوم رو اوردم.

خبر خوب:برای حذف شده ها هم مسابقه ی دیگری برگزار میشه که در مطلب بعدی میگزارم

https://forms.gle/xQrD3dATfzTxP53F9