سلام دوستان.من وقتتون رو نمیگیرم.داستان توادامه مطلب هستش.نظربدیدوگرنه میخورمتونlaugh

از زبان کت نوار

اززبان آدرین

لیدی باگ:بگیرش!اون تاج مسخره روگرفتم و نابودکردم.پرنسسی خواب کننده سقوط کرد!داشت خوابم میبردکه لیدی باگ گفت:کفشدوزک معجزه آسا!!!!اون دخترواقعازیرکه.باهوشه و همیشه همه رو نجات میده((دیالوگ های کاپی کت))

من همیشه عاشقش بودم.اما اون میگه یکی دیگه رو دوست داره.کت نوار!لیدی باگ صدام زد.گفتم:بله بانوی من!لیدی باگ گفت:دفعه قبلی گفتی بریم بیرون.منم گفتم بایدبرم پیش دوستم.اما الان دیگه وقت اضافی دارم.کارمهمی هم ندارم.گفتم:یعنی باهام میای بیرون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟لیدی باگ گفت:آره.راستش کسی که دوسش دارم نتونست...یعنی نیومدتا...تا...بستنی آندره بخوریم.گفتم:یعنی میخوای...میخوای بامن بستنی آندره بخوری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟لیدی باگ گفت:آ...آ...آره.من گفتم((با داد)):عالیه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!