امروز یه نظرسنجی 10 سواله اوردم براتون که سرگرم کننده است

1-لایلا رو اعصاب تره یا فیلیکس

2-مایورا قوی تره یا هاکماث

3لایلا خوشگل تره یا کاگامی :/

4 لوکا بهتره یا کاگامی

5 بانیکس بهتره یا مولتی موس

6 حباب ساز قوی تره یا لیدی وای فای

7 پشت لاک قوی تره  یا روباه قرمز

8 جگد استون بهتره یا ایکس وای

9 امیلی بهتره یا ناتالی (استیکر شیطونی)

10 ادرین بهتره یا مرینت