سلام تو این مطلب یه تئوری میدم که 80% احتمال وقوع داره

ابتدا باید سری بزنیم به فصل سه و اپیزودی که بانیکس رو دیدیم

هاکماث:

وقتشه میراکلس ها رو به من بدی

خبیث داستان:

من گفتم هاک ماث منو فرستاده،ولی هاک ماث اینده تو نیستی

بعدشم اپیزود های مختلف فصل دو و سه 

هاکماث:

لایلا استعداد فوق العاده ای داره

و اپیزودی از فصل سه که هاکماث و لایلا همکاری میکنند.

همچنین به تصاویر و اخباری که لباس های جدید هاکماث را نشان میدهند

حالا تئوریمون چیه:

گابریل هویتشو به لایلا لو میده و در 2 یا 3 اپیزود از فصل 4 لایلا با معجزه گر پروانه تبدیل به هاکماث جدید می شود