سلام دوستان میدونم گفته بودم این مطلب آدرینتی هستش اما یک چیز خیلی منحصر به فرد پیدا کردم.اگه نمی گذاشتمش احساس گناه میکردم.

قضیه چیه؟

دوستان در مطلب آشکارسازی بزرگ گفتم شاید یکی از اون ماکارون های جادویی لیدی باگ رو بنفش کنه.

مگه اینطوری نیست؟

ما‌گفتیم شاید لیدی باگ بنفش قدرت شفا داشته باشه و امیلی رو زنده کنه.تو کارتون دیدیم لباس قدرت مطلق بنفش هستش.لباس اون لیدی باگ هم بنفش هستش.پس شاید لیدی باگ با قدرت مطلق امیلی رو زنده کنه.ممنونم که خواندید.