نتیجه تصویری برای miraculous ladybug season 3 poster

در این مطلب زیرنویس کل قسمت های فصل سوم را به صورت زیپ قرار دادم تا دانلود به راحتی انجام شود

زیرنویس فارسیاز سایت دانلود اسپید جمع اوری شده و کاملا امیانه و قابل خوندنه

توجه:فایل ویدیویی به صورت یکجا حجمش زیاد می شد پس تصمیم گرفتم هر 10 قسمت رو یک فایل کنم و در پست بعد قرار بدم

بزن رو من
حجم: 274 کیلوبایت