لینک

این رو یکی از بیانی ها توی وبشون گذاشته بودن

منم براتون اوردم

کلیپ جالبیه ولی خیلی روی کاگامی تمرکز کرده

(چراااااااااااااااااااااااا؟)