سلام.امروز یه مطلب اوردم براتون که احتمالا همه میدونیدش..اما جای خالیش توی وب حس می شد

نکته:خیلی ها دوبله یا زیرنویس دیدن انیمیشن رو برای همین من با اسمای فارسی میزنم

نتیجه تصویری برای روباه قرمز میراکلس

1-روباه قرمز

میراکلس(وسیله تبدیلش)

کوامی:تریکس

مالک:الیا

سلاح:فلوت

قدرت:ایجاد توهم (مثل قدرت های لایلا در قالب وولپینا)

نتیجه تصویری برای canapace miracolus

2-لاکپشت/پشتلاک

میراکلس:دستبند

کوامی:ویز

مالک:نینو

سلاح:سپر

قدرت:ایجاد سپر محافظتی

نتیجه تصویری برای qouiin bee miracolus

3-ملکه ی زنبور/زنبور ملکه

میراکلس:گیره ی سر(نمیدونم دخترا بهش چی میگن خخخخ)

کوامی:پلین،پولین

مالک:کلویی(نگین مرینت خاک تو سرت چون اتفاقی بود)

سلاح:فرفره ی طناب دار

قدرت:نیش بی حس کننده

نتیجه تصویری برای bunnix miracolus

4-بانیکس(ترجمش میشه خرگوش چی چی؟)

میراکلس:ساعتی که پدربزرگش داد

کوامی:فِلَف،فلاف

مالک:الکس

سلاح:چتر

قدرت:بازکردن دریچه به زمان های مختلف(هم گذشته هم اینده)

نتیجه تصویری برای viperion miracolus

5-مارنما/پسر ماری

میراکلس:دستبند

کوامی:ساس،سَس

مالک:لوکا (ادرین هم به مدت کم)

سلاح:چنگِ موسیقی

قدرت:برگرداندن زمان به وقتی که زمان رو سیو کرده

نتیجه تصویری برای king monkey miracolus

6-میمون شاه،پادشاه میمون ها

میراکلس:هدبند،سربند

کوامی:ژوپو،ژوپیو

مالک:کیم

سلاح:چوب دستی

قدرت:یه عروسک میسازه که قدرت ها رو خراب میکنه

نتیجه تصویری برای pegase miracolus

7-اسب؟،پسر اسبی؟

میراکلس:عینک

کوامی:کالکی؟کالکای

مالک:مکس

سلاح:نعل اسب

قدرت:پروتال و تلپورت

8-اژدها

این اپیزود رو ناقص دیدم برای همین کامل نمیدونم

میراکلس:نمیدونم

کوامی:لانگ،لونگ

مالک:کاگامی

سلاح:شمشیر

قدرت:چیزی شبیه قدرت لاکپشت

9-موش متحد

میراکلس:عینک

کوامی:مولو

مالک:مرینت(احتمالا در اینده به اون دختره که اسمش یادم نیست)

سلاح:طناب

قدرت:به چند نفر تبدیل میشود