آشکارسازی بزرگ از فصل۴ معجزه آسا

سلام من کت نوار هستم...نویسنده جدید.گفتم برای اولین پستم یک تئوری خیلی قوی رو برای شما دوستان عزیزبگم.

معجون های جادویی استادفو

استادفومعجون های جادویی داره که میتونه کوامی هارو قدرتمندتر کنه.مثلامعجون سبز به کوامی قدرتی میده که هولدرش رو آماده شنا کنه.یعنی وقتی هولدر تبدیل میشه باله داره و میتونه زیرآب نفس بکشه.

این معجون هابرای تیکی به شکل ماکارون و برای پلگ به شکل پنیرکمنبر دراومدن.

معجون های بنفش

دربین این معجون ها ۲ معجون بنفش وجود دارد.

وحالا...

خب رسیدیم به اصل مطلب...حتما عکس هایی که از فصل۴منتشرشده رو دیدید،وتئوری که لیدی باگ با یه قدرت دیگه امیلی رو زنده میکنه.خب مادیدیم

لیدی باگ آخر فصل۴ یک لباس بنفش زیبا داره.من حدس زدم یکی ازاین معجون های بنفش قراره لیدی باگ رو تبدیل به لیدی باگ با قدرت شفا کنه.

!!!!

پس نتیجه میگیریم که یکی از معجون های بنفش کوچولو قراره کل فصلمون رو بسازه.ببخشید طولانی بود.ممنونم که خوندید.