عنوان قسمت:  Bakerix
امروز داشتیم در مورد قسمت دوم برای شخما اطلاعات جمع میکردیم که به اشتباه در گوگل به جای قسمت دوم سوم رو زدیم و با متن بالا مواجهه شدیم همین طوری که میبینید تاریخ انتشار این قسمت 21فوریه 2019 ثبت شده که به تاریخ شمسی میشه 2اسفند ماه 1397 که برابر با تقریبا دو ماه دیگه هنوز اطلاعات دقیقی به دست نیامده ولی در صورت وجود اونو به اشتراک میگذاریم..
قسمت بعدی: Backwarder