pixie girl

ابر قهرمانان زگ


جرمی زگ آینده ای امیدوار کنند برای خود برنامه ریزی کرده است.

اونچه که پنج ساله پیش گفته شد،یک رویای بلند پروازانه توسط جرمی زگ،مدیرعامل شرکت زگ چند ابر قهرمان جدیدی در زگ آغاز به کار میشوند و به سرعت درحال تبدیل شدن به واقعیت است.

پس از اینکه الهام گرفتن از ابر قهرمانان به سر انجام رسید مدیر عامل شرکت فرانسوی Prodco Method Animation

علا قمند شد تا پنج محصول دیگر را تحت پوشش زگ هیروز تولید کند.

داستان های میراکلس از لیدی باگ و کت نوایر،زک استورم،پاور پلایرس،پیکسی گرل و نیروی خشمگین تولید کرده که هر کدام از محصولات دارای کمیک،محصولات مصرفی،پس زمینه های گوشی و فیلم کرد.